Posiedzenie ZG SPP

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich

8 października 2016 r. 

W dniu 8 października 2016 r., w siedzibie Sejmu RP, sala nr 102, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Przewodniczył marszałek SPP – prof. Jerzy Jaskiernia. Obecni byli członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, z przewodniczącym Bolesławem Herudzińskim.

Zarząd Główny przyjął bez zastrzeżeń protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, odbytego w dniu 25 września 2016 r., który przedstawił sekretarz ZG SPP – Janusz Malinowski.

Zarząd Główny dokonał analizy przebiegu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich i rozważył propozycje programowe, które zostały w jego trakcie zgłoszone. Wprowadzenie przedstawił marszałek SPP, J. Jaskiernia. Wskazał on, że dyskusja na Walnym Zgromadzeniu potwierdziła, że SPP powinno koncentrować się na następujących, najważniejszych zagadnieniach: 1) analizowanie sytuacji byłych parlamentarzystów i statusu aktualnych parlamentarzystów; 2) podejmowanie spraw byłych parlamentarzystów na spotkaniach z kierownictwami Sejmu i Senatu; 3) organizowanie płaszczyzn aktywności społeczno-politycznej byłych parlamentarzystów; 4) umocnienie pozycji SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP); 5) umocnienie regionów SPP, pluralistycznego charakteru Stowarzyszenia oraz rozszerzenie jego oddziaływania na byłych parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych. Należy dążyć do zwiększenia efektywności kontaktów ZG SPP z kierownictwami Sejmu i Senatu. Ważnym zadaniem jest wzmocnienie podstaw finansowych działalności SPP, poprzez m.in. pozyskanie nowych członków wspierających.

Po dyskusji, w której wzięli udział: Tadeusz Gawin, prof. Genowefa Grabowska, B. Herudziński, J. Jaskiernia, J. Malinowski, prof. Leszek Moczulski, Edward Płonka, Ireneusz Skubis, Lech Szymańczyk i Władysław Żbikowski, Zarząd Główny dokonał uszczegółowienia zadań wynikających z Programu Działania Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich w latach 2016-2020 oraz określił osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Zespół do spraw analizy sytuacji byłych parlamentarzystów i statusu aktualnych parlamentarzystów: wicemarszałek SPP, Ireneusz Skubis (przewodniczący; reprezentant SPP w kontaktach z komisją przydzielającą zapomogi socjalne w Sejmie), prof. Czesława Christowa (reprezentant SPP w kontaktach z komisją przydzielającą zapomogi socjalne w Senacie), Tadeusz Gawin (koordynator prac dotyczących aktualizacji raportu o sytuacji byłych parlamentarzystów i statusie aktualnych parlamentarzystów), Bolesław Herudziński (kontakty z Komisją ds. Senioralnych Sejmu RP) i Władysław Żbikowski.

Zespół do spraw tworzenia płaszczyzn aktywności społeczno-politycznej byłych parlamentarzystów: prof. Genowefa Grabowska (przewodnicząca), prof. Jan Ryszard Błachnio, prof. Leszek Moczulski.

Zespół do spraw współpracy z członkami wspierającymi SPP: wicemarszałek SPP, Edward Płonka (przewodniczący), dr Józef Kubica, Janusz Malinowski, Lech Szymańczyk.

Zarząd Główny wskazał na potrzebę aktualizacji strony internetowej SPP i powierzył to zadanie J. Malinowskiemu, we współpracy z E. Płonką.

Zarząd Główny wysłuchał informacji o aktywności SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP). Przedstawił ją J. Jaskiernia. Najbliższe posiedzenie Zarządu FP-AP odbędzie się w dniach 10-11 października w Lyonie. Rozważony zostanie raport nt. imigracji, przygotowany pod kierunkiem sprawozdawcy,  Ilony Graenitz z Austrii. Poprawki do tego raportu zgłosiła m.in. delegacja polska.

Zarząd Główny postanowił wystosować zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce przez prezydenta FP-AP, Lino DeBono. Wizyta ta mogłaby nastąpić w dniach 23-25 kwietnia 2016 r., w powiązaniu z IX. Międzynarodową Konferencją Naukową „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii”, którą współorganizuje SPP.

Zarząd Główny wysłuchał informacji o przygotowaniach do IX. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii” (24-25 kwietnia 2016 r., Sejm). ZG SPP podejmuje tu działania jako współorganizator tej konferencji. W sprawie tej marszałek SPP, J. Jaskiernia odbył spotkanie w dniu 5 października 2016 r. z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, pos. Stanisławem Piotrowiczem. Oczekiwane jest stanowisko Prezydium Sejmu w tej sprawie.

Zarząd Główny wysłuchał informacji o rozwoju SPP, którą przedstawił J. Malinowski. Porządkowane są listy członków: adresowa, mailowa i telefoniczna. Ma miejsce proces uzupełniania danych w deklaracjach członkowskich.

Zarząd Główny podjął uchwałę o przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w regionach SPP w terminie do dnia 31 marca 2017 r. ZG zwrócił się do regionów o wybór przedstawicieli, którzy – zgodnie ze Statutem – zasiądą w Zarządzie Głównym.

Zarząd Główny postanowił zwołać kolejne posiedzenie Zarządu Głównego SPP w dniu 23 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w Warszawie, ul. Czackiego 3/5. Po posiedzeniu członkowie ZG wezmą udział, o godz. 17.00, w spotkaniu inaugurującym IX. Międzynarodową Konferencją Naukową „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii”. W dniu 24 kwietnia o godz. 9.00 członkowie ZG wezmą udział w uroczystej inauguracji Konferencji w sali kolumnowej Sejmu.

Dodaj komentarz