Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Od roku 2010 Polska, jako kraj, była kandydatem, a od roku 2012 jest członkiem FP-AP, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe). W organizacji tej reprezentuje Polskę Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich jako członek zwyczajny FP-AP. SPP ma również dwóch przedstawicieli w Zarządzie FP-AP, są nimi: Jerzy Jaskiernia – marszałek SPP oraz Janusz Malinowski – sekretarz SPP. Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia pełni też aktualnie już drugą kadencję funkcję wiceprezydenta FP-AP.

Stowarzyszenie europejskie organizuje kolokwia i seminaria poświęcone zarówno sprawom parlamentaryzmu jak i innym żywotnym problemom politycznym i społecznym. Przedmiotem wspomnianych seminariów były m.in migracje ludności w Europie w obliczu integrowania się dużej części kontynentu, a także tzw. arabska wiosna i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Zarząd FP-AP odbywa też regularnie posiedzenia zwyczajne, w trakcie których podejmowane są rozmaite rezolucje i inicjatywy w ważnych dla Europy kwestiach. W ostatnich latach posiedzenia miały miejsce w Paryżu (15 marca 2013), w Andorze (14 czerwca 2013) oraz w Hadze (4 października 2013). W czerwcu 2014 r. posiedzenie Zarządu FP-AP odbyło się w Warszawie, a jego gospodarzem było nasze Stowarzyszenie. Kolejne posiedzenia Zarządu FP-AP oraz kolokwia miały miejsce w Brukseli, w Paryżu, na Maderze, w Wiedniu i Sztokholmie. To ostatnie w czerwcu b.r.