Kontakt

schowek04

Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich

            00-487 Warszawa, Senacka 1, p.369

                   tel/fax 226 941 943

e-mail:   biuro@parlamentarzysci.org

Członkom Stowarzyszenia przypominamy, że składka członkowska dla członków pracujących wynosi 10 zł miesięcznie (płatne półrocznie lub rocznie), a dla emerytów i rencistów – 5 zł miesięcznie. Składki można wpłacać skarbnikowi SPP lub bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia w banku Santander nr:

76 1090 1870 0000 0001 5082 4143

.Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, do czego – zgodnie ze Statutem SPP – uprawnieni są wszyscy byli i obecni posłowie na Sejm RP, senatorowie RP oraz członkowie Parlamentu Europejskiego, wystarczy wypełnić deklarację członkowską (którą pobrać można na tej stronie) i przesłać ją elektronicznie lub Pocztą Polską do Biura SPP na podane wyżej adresy. To samo należy uczynić w celu aktualizacji danych osobowych.

Zachęcamy również podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą do pomocy Stowarzyszeniu, które utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, poprzez przystąpienie do SPP w charakterze członków wspierających. W tym celu zamieszczamy również deklarację członkowską członka wspierającego, ale przyjmujemy również okazjonalne i jednorazowe darowizny.

deklaracja-czlonkowska  (Plik edytowalny MS Word)

deklaracja-czlonkowska (Plik PDF)

deklaracja-czlonka-wspierajacego (Plik MS Word)