Władze SPP

Zarząd Główny

Jerzy JASKIERNIA – marszałek

Edward PŁONKA – wicemarszałek

Ireneusz SKUBIS – wicemarszałek

Janusz MALINOWSKI – sekretarz

Józef KUBICA – skarbnik

Jan Ryszard BŁACHNIO

Ryszard CHODYNICKI

Czesława CHRISTOWA

Tadeusz GAWIN

Genowefa GRABOWSKA

Leszek MOCZULSKI

Władysław ŻBIKOWSKI

 

Główna Komisja Rewizyjna

Bolesław HERUDZIŃSKI – przewodniczący

Zygmunt MACHNIK – wiceprzewodniczący

Lech SZYMAŃCZYK – sekretarz

Tadeusz MATYJEK

Szczepan SKOMRA