Władze SPP

Zarząd Główny

Jerzy JASKIERNIA – marszałek

Edward PŁONKA – wicemarszałek

Ireneusz SKUBIS – wicemarszałek

Janusz MALINOWSKI – sekretarz generalny

Andrzej SZEJNA – skarbnik

Ryszard CHODYNICKI

Czesława CHRISTOWA

Tadeusz GAWIN

Tadeusz IWIŃSKI

Krzysztof KAMIŃSKI

Józef KUBICA

Leszek MOCZULSKI

Stanisław PIĘTA

Główna Komisja Rewizyjna

Bolesław HERUDZIŃSKI – przewodniczący

Zygmunt MACHNIK – wiceprzewodniczący

Lech SZYMAŃCZYK – sekretarz

Henryk MAKAREWICZ

Szczepan SKOMRA