Regiony

Zgodnie z Rozdziałem V Statutu Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich (§19 – §25a), członkowie SPP w liczbie nie mniejszej niż 10 osób, mogą utworzyć Region, który jest ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia. Obecnie Regiony SPP działają w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim, a kilka dalszych jest w stadium organizowania. Poniżej dane kontaktowe poszczególnych regionów.

 

Region dolnośląski:

w organizacji

 

Region kujawsko – pomorski:

przewodniczący Zarządu Regionalnego – Ryszard Chodynicki

 

Region lubelski:

20-380 Lublin, Głuska 13 b

tel. +48 222 502 558, e-mail: lublin@parlamentarzysci.org

przewodniczący Zarządu Regionalnego –

 

Region małopolski:

w organizacji

 

Region śląski:

e-mail: slask@parlamentarzysci.org

http://spprs.kluby.sejm.pl/

przewodniczący Zarządu Regionalnego – Józef Kubica

 

Region warszawsko-mazowiecki:

przewodniczący Zarządu Regionalnego – Leszek Moczulski

 

Region wielkopolski:

w organizacji

 

Region zachodniopomorski:

przewodnicząca Zarządu Regionalnego – Czesława Christowa