Statut SPP

Tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone 29.01.2011r. Statut Stowarzyszenia Parlamentarzystów  Polskich Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz … Czytaj dalej Statut SPP