Regiony

Zgodnie z Rozdziałem V Statutu Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich (§19 – §25a), członkowie SPP w liczbie nie mniejszej niż 10 osób, mogą utworzyć Region, który jest ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia. Obecnie Regiony SPP działają w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim, … Czytaj dalej Regiony